O firmie

Marmel Media jest firmą rodzinną i powstała jako odpowiedź na rozwijające się potrzeby produkcji i publikacji treści multimedialnych przez firmy nie posiadające zaplecza multimedialnego. W lipcu 2010 roku na skutek współpracy między firmą Sermo oraz grupą SebASoul Production (od 2011 roku firmą) zostaje powołana wspólna marka medialna Marmel Media. Od samego początku ma za zadanie skuteczne wykorzystywanie narzędzi medialnych przy świadczeniu usług. Przez wiele lat skutecznie udało nam się wdrożyć w życie liczne projekty naszych klientów.

W październiku 2015 roku nastąpiło oficjalne połączenie firm Sermo oraz SebASoul Production w wyniku której powstała firma Marmel Media sp. z o.o.

Nasza firma ma swoją siedzibę w Kościerzynie, jednak dzięki coraz większym możliwościom współczesnej techniki znakomitą część usług jesteśmy w stanie świadczyć online za pomocą sieci Internet.