Jak często pojawiają się raporty rozliczeniowe?

Z końcem każdego miesiąca otrzymujemy raporty zbiorcze za 2 miesiące wstecz (np. z końcem sierpnia otrzymujemy raport za czerwiec).